ACTIEVOORWAARDEN WIN EEN 2 STERREN LUNCH MET LAPHROAIG OP VADERDAG

 1. De actie start op 22 mei 2023. De mogelijkheid tot melding van deelname eindigt op 11 juni 2023 om 23.59.
 2. De Koninklijke de Kuyper/Beam Suntory worden aangemerkt als de organisatoren van de actie, hierna ook genoemd Organisatoren.
 3. Door deelname ga je akkoord met deze voorwaarden.
 4. De actie staat open voor consumenten woonachtig in Nederland van 18 jaar of ouder, uitgesloten van deelname zijn werknemers en hun directe familie van de Organisatoren De Kuyper BV en Beam Suntory en elk van de bedrijven van die ondernemingen, hun agenten en iedereen die professioneel verbonden is met deze promotie.
 5. Voor deelname is aanmelding nodig als aangegeven op de website www.dekuyperagencybrands.nl/winmetlaphroaig Om kans te maken te maken op de prijs – een gratis lunch op vaderdag zondag 18 juni 2023 – is het volgende nodig bij de melding van deelname:
  • verstrekking van jouw gegevens
  • correcte beantwoording van de twee op de website vermelde vragen
  • uploaden van je aankoopbewijs
 6. Je kunt één keer deelnemen aan de actie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de door jou verstrekte gegevens.
 7. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig bij wijze van loting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 8. De prijs (hoogstens 1 per persoon ) geldt voor 2 personen.
 9. In totaal worden er 4 lunches voor 2 personen beschikbaar gesteld op vaderdag, zondag 18 juni bij restaurant de Lindehof in Nuenen.
 10. De lunch is inclusief eten en drinken en ter waarde van maximaal 200 euro per persoon. Reis-en eventuele verblijfskosten in verband met deelname aan de lunch zijn voor rekening van degenen, die van de prijs gebruikmaken.
 11. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.
 12. Begin week 24 zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.
 13. De winnaars dienen uiterlijk binnen twee dagen na kennisgeving van de Organisatoren dat ze gewonnen hebben aan deze kenbaar te maken dat zij gebruik zullen maken van de lunch en zij dienen gegevens aan te leveren (door middel van verstrekking van naam en e-mailadres) van degene die zij meenemen.
 14. In het geval de prijs niet is geclaimd door de prijswinnende consumenten, zal (op een nader te bepalen tijdstip) opnieuw worden verloot onder consumenten, die vervolgens uiterlijk binnen 24 uur deze prijs kunnen claimen waarbij zij dienen aan te geven wie zij meenemen door verstrekking van de naam en een e-mailadres.
 15. Indien, door omstandigheden, de lunch op vaderdag afgelast wordt, om wat voor reden dan ook, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 16. Door deel te nemen aan de actie geef je toestemming aan de Organisatoren om eventueel beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de vaderdag lunch – waarop deelnemers in beeld zijn – te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de (toekomstige) laphroaig activaties.
 17. Door deel te nemen aan de actie geef je tevens aan dat je graag toegevoegd wil worden aan de ‘Friends of Laphroaig’  database, zie voor meer informatie Friends of Laphroaig | Laphroaig
 18. Deelname aan deze actie is geheel voor eigen verantwoording en risico.
 19. In geval van onvoorziene omstandigheden behouden de Organisatoren zich het recht voor om deze promotie in te trekken of de details ervan te wijzigen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, maar zullen alle redelijke inspanningen leveren om het effect voor de deelnemer tot een minimum te beperken om teleurstelling van de consument te voorkomen.
 20. De Organisatoren en de door hen ingeschakelde personeelsleden en hulp personen zijn niet aansprakelijk voor schades – door welke oorzaak ook ontstaan – waardoor een prijswinnaar en/of diegene die een prijswinnaar bij de lunch vergezelt,  mocht worden getroffen tijdens het evenement op 18 juni 2023.
 21. Indien en voor zover enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 22. Indien de (voormalig) deelnemer niet benaderd wil worden voor promotionele doeleinden kan dit kenbaar worden gemaakt aan de Organisatoren.
 23. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Adresgegevens van de Organisatoren:
De Kuyper BV/Beam Suntory
Buitenhavenweg 98
3113 BE Schiedam
Nederland